Delivery Time: 24-48HS

Español:

Base de codigos NCK para equipos de Mexico Movistar

iPhones "NO ESTAN SOPORTADOS"

Con este servicio obentra codigos de equipos de Movistar Mexico

No hay reembolso si envia iPhones, o carrier incorrecto

English:

NCK code base for Mexico Movistar equipment

iPhones "ARE NOT SUPPORTED"

With this service obentra equipment codes of Movistar Mexico

No refund if you send iPhones, or incorrect carrier